คำถาม : น้ำมันหอมระเหย
  • น้ำมันหอมระเหยมีผลเสียต่อร่างกายมั้ยครับ เพราะเคยเห็นงานวิจัยว่า ยาดม มีผลเสียต่อโพรงจมูกและปอด ซึ่งในยาดมมีทั้งสารสมุนไพรและสารสังเคราะห์ จึงอยากทราบว่า สมมติถ้าเราใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณคล้ายกัน จะมีผลเสียหรือผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไม่ แล้วถ้ามีเราสามารถทำอย่างไรให้ลดหรือไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมั้ยครับ
  • Date : 25/11/2562 15:24:00
คำตอบ : น้ำมันหอมระเหยจากพืชแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป ข้อควรระวังในการสูดดมน้ำมันหอมระเหยคือ การได้รับหรือสูดดมกลิ่นที่เข้มข้นมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอาการเวียนหัว และคลื่นไส้อาเจียนได้ ผู้ที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้บางชนิดควรหลีกเลี่ยงกลิ่นน้ำมันหอมระเหยของดอกไม้ชนิดนั้นๆ และการสูดดมน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์เช่น ยาดม ในการใช้ควรเว้นระยะห่างจากจมูกประมาณ 1-2 ซม. ไม่ควรดันเข้าไปในโพรงจมูก เพราะอาจทำให้เยื่อจมูกเกิดอาการระคายเคืองและอักเสบได้
นอกจากนี้ข้อควรระวังในการใช้ยาดม มีดังนี้
• ไม่ควรสัมผัสยาดมโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน และดวงตา เนื่องจากอาจทำให้ระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร
• ไม่สูดดมติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ผลิตบางชนิด เช่น เมนทอล และการบูร ซึ่งเป็นสารมีผลต่อระบบประสาทจึงอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ แต่การ “ติดยาดม” นั้นจะเป็นรูปแบบที่ใช้จนติดเป็นนิสัย
• ควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดยาดมร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจทำให้ติดเชื้อได้
• ยาดมมีฤทธิ์เพียงลดอาการเพียงชั่วคราว ถ้ามีอาการมากควรไปพบแพทย์