คำถาม : น้ำต้มน้ำมะเขือพวง
  • สวัสดีค่ะ รบกวนถามเรื่องความปลอดภัยของน้ำต้มน้ำมะเขือพวงค่ะ สังเกตว่าเวลาเขย่ามีฟอง ตอนนี้ต้มวันละประมาณ 45 ผล แบ่งกินเช้าเย็น ครั้งละแก้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 22/11/2562 15:19:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานการเกิดพิษจากการดื่มน้ำต้มของมะเขือพวง แต่พบรายงานการเกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการรับประทานผลสดในผู้ป่วยบางราย โดยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และมีอาการมึนงงวิงเวียนศีระษะ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพิษที่มาจากสาร solanaceous steroidal glycoalkaloids ดังนั้น ขอให้หมั่นสังเกตตนเอง ว่าดื่มน้ำต้มแล้ว มีอาการผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ และหากใช้ติดต่อกันในระยะเวลานานควรตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด โดยเฉพาะค่าเอนไซม์ตับและไต เพื่อประเมินถึงผลกระทบภายในร่างกายควบคู่ไปด้วยค่ะ

อ้างอิง : Solanaceous steroidal glycoalkaloids and poisoning by Solanum torvum, the normally edible susumber berry. Toxicon. 2008;52(6):667-76.