คำถาม : เถาเอ็นอ่อน
  • ถ้าหมักเถาเอ็นอ่อนด้วยเอสทิวแอลกอฮอล95% หากจะนำมาใช้ ใช้ทำอะไรได้บ้าง แล้วต้องทำอย่างไร
  • Date : 22/11/2562 15:16:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การใช้ประโยชน์พื้นบ้านของเถาเอ็นอ่อนคือ ใช้เถาดองเหล้าหรือต้มกับน้ำดื่มเพื่อแก้อาการปวดเมื่อย และบำรุงร่างกาย และการใช้ภายนอกคือนำใบและเถามาสับและโขลกพอให้ละเอียดทำเป็นลูกประคบแก้ปวดเมื่อย ส่วนการสกัดด้วยเอทานอลที่มีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นสูงมักเป็นการสกัดเพื่อใช้ในการทำวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของพืชในห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวคุณสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลงานวิจัยเช่น pubmed, scifinder และ scidirect เป็นต้น