คำถาม : สกัดน้ำมันหอมระเหย
  • จะสกัดพืชเหล่านี้สกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย โดยการใช้สารละลายควรใช้สารอะไรบ้างค่ะ (โหระพา ใบขี้เหล็ก ข่า กานพลู และสาระแหน่)
  • Date : 22/11/2562 15:15:00
คำตอบ : พืชดังกล่าวสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction) โดยใช้สารในกลุ่มแอลกอฮอล์ได้ แต่คุณภาพของน้ำมันอาจจะไม่ดีเท่ากับการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ เพราะจะมีสารอื่นๆ ที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายนั้นๆ ปนออกมาด้วยค่ะ