คำถาม : สารสกัดจากใบกระเพรา
  • อยากทราบว่าเราสามารถนำสารสกัดจากใบกระเพรามาทำเป็นเจลแต้มสิวได้มั้ยคะแล้วใช้การสกัดโดยวิธีไหนคะ และเนื่องจากใบกระเพรามีกลิ่นแรงควรทำอย่างไรให้กลิ่นไม่ฉุนจนเกินไปเมื่อนำมาทาบนหน้า
  • Date : 20/11/2562 15:46:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบงานวิจัยเกี่ยวกับการนำสารสกัดจากกะเพรามาเป็นส่วนประกอบของตำรับ เจลแต้มสิว (มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชชนิดอื่นอยู่ด้วย) โดยสารสกัดจากกะเพรา จะใช้ส่วนใบมาสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธี Soxhlet extraction ซึ่งสารสกัดจากใบกะเพราที่ได้นี้มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) เมื่อทดสอบด้วยวิธี agar well diffusion

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดที่มีน้ำมันหอมระเหยของใบกะเพราะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว ซึ่งน้ำมันหอมระเหยนี้เป็นที่มาของกลิ่นใบกะเพรา การลดกลิ่นของกะเพราอาจทำได้โดยการลดปริมาณความเข้มข้นลง หรือทดลองนำไปใช้ในตำรับผสมกับกลิ่นสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อให้ได้กลิ่นที่ตรงตามความต้องการค่ะ

อ้างอิง :
1. Susmitha A, Devi AS. Formulation and evaluation of herbal emulgel of Ocimum tenuiflorum and Mentha arevensis leaves extract for anti-acne activity. Indo American J Phama Res. 2018;8(11):1374-84.
2. Sawarkar HA, Khadabadi SS, Mankar DM, Farooqui IA, Jagtap NS. Development and biological evaluation of herbal anti-acne gel. Int J PharmTech Res. 2010;2(3):2028-31.