คำถาม : บอระเพ็ด
  • บอระเพ็ดเพศไหนดีกว่ากันครับและควรนำมาใช้มากที่สุดครับ
  • Date : 20/11/2562 15:38:00
คำตอบ : บอระเพ็ด หรือ บอระเพ็ดตัวเมีย มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tinospora crispa
ชิงช้าชาลี หรือ บอระเพ็ดตัวผู้ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tinospora baenzigeri
ทั้ง 2 ต้น มีสรรพคุณคล้ายกันคือ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ แก้ฝีดาษ และแก้ฟกบวม ส่วนข้อมูลการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า บอระเพ็ดถูกนำมาศึกษามากกว่า แต่ไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์หรือองค์ประกอบทางเคมีระหว่าง 2 ต้น
การใช้ประโยชน์พื้นบ้าน ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะนำมาใช้เลยทั้ง 2 ตั้น โดยไม่แยกว่าตัวผู้หรือตัวเมีย ซึ่งถือว่าใช้ได้ ยกเว้นบางกรณีที่ต้องใช้เฉพาะ หรือมีการระบุต้นโดยเฉพาะเพื่อรักษาโรค ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตามที่กำหนด (อ้างอิง : https://bit.ly/2pnGwM0)
การศึกษาด้านความปลอดภัยในมนุษย์พบว่า การรับประทานบอระเพ็ดขนาด 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง นานติดต่อกัน 8 สัปดาห์ มีผลทำให้ค่าเอนไซม์ในตับ (ALT และ AST) เพิ่มสูงขึ้น จึงควรระมัดระวังในการใช้เป็นระยะเวลานาน และไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคตับ