คำถาม : เฮกเซน
  • อยากสอบถามว่าทำไมเฮกเซนถึงไม่สามารถต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ครับ
  • Date : 18/11/2562 15:34:00
คำตอบ : เฮกเซน (hexane) เป็นสารที่ผลิตได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบหรือการแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นของเหลวใส ไม่มีสี และมีกลิ่นฉุน จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดของสารละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆพบว่า hexane มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ แต่เฮกเซนจัดเป็นวัตถุอันตราย และไอระเหยมีความไวไฟสูง นอกจากนี้ยังมีความเป็นพิษมาก จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ แต่ด้วยคุณสมบัติในการแยกสารกลุ่ม none-polar จึงมักถูกนำมาใช้ในงานสำหรับเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เป็นส่วนผสมเพื่อเป็นตัวทำละลายสี และการสกัดสารจากสมุนไพร ซึ่งในส่วนของการใช้เพื่อสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร เมื่อทำการสกัดสารสิ้นสุดแล้ว จำเป็นต้องทำการกำจัดเฮกเซนออกให้หมดเพื่อลดความเป็นพิษด้วยค่ะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
Aono R, Kobayashi H, Joblin KN, Horikoshi K. Effects of Organic Solvents on Growth of Escherichia coli K-12, Biosci Biotech Biochem.1994;58(11):2009-14.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1271/bbb.58.2009