คำถาม : ฝรั่งแดง (RED GUAVA)
  • ขอสอบถาม เรื่องฝรั่งแดง (RED GUAVA) ลักษณะ แดงทั้งหมดทุกส่วน ใบสีแดงเข้มถึงม่วง ยอดอ่อนสีแดง ผลสีแดง เนื้อในสีแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์อะไรค่ะ และสรรพคุณเหมือนฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 18/11/2562 15:31:00
คำตอบ : ฝรั่งแดง ใช้ชื่อวิทยาศาตร์ Psidium guajava L. เช่นเดียวกับฝรั่งผลสีเขียว มีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยทั่วไปคล้ายกัน ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสรรพคุณระหว่างฝรั่งแดงและฝรั่งผลสีเขียวค่ะ