คำถาม : ยาสมุนไพรที่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนาน
  • ยาสมุนไพรที่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน ต้องใช้ว่านานกี่เดือนค่ะ
  • Date : 18/11/2562 15:29:00
คำตอบ : ระยะเวลาในการรับประทานสมุนไพรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ว่าต้องการรับประทานเพื่ออะไร ในกรณีที่รับประทานเพื่อบำบัดรักษา ควรใช้ตามขนาดและวิธีที่ระบุในตำรายา หรือที่ระบุไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ส่วนการรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายควรใช้นรูปแบบของอาหารจะมีความปลอดภัยมากกว่าการรับประทานในรูปแบบของสารสกัด ซึ่งควรรับประทานแต่พอดี ไม่มากจนเกินไป และโดยทั่วไปการรับประทานสมุนไพรติดต่อกันไม่ควรเกิน 1-2 เดือน และควรหยุดประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ร่างกายได้กำจัดสารที่ไม่ต้องการออกบ้างค่ะ