คำถาม : วิธีการเก็บรักษาสารที่สกัดจากกัญชา
  • อยากทราบวิธีการเก็บรักษาสารที่สกัดจากกัญชาอย่าง thc และ cbd ควรเก็บรักษาแบบไหนให้ได้นานที่สุดและยังคงคุณค่าของสารได้อย่างมีคุณภาพ
  • Date : 31/10/2562 16:31:00
คำตอบ : หลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาสารสกัดโดยทั่วไป คือเก็บไว้ในที่แห้ง และเย็น ไม่ถูกแสงแดดส่อง และหากสารนั้นสามารถสลายตัวได้ด้วยแสงควรบรรจุลงในขวดสีทึบ เช่น ขวดสีชา สีเขียว หรือใช้ฟรอยห่อหุ้มขวดเพื่อป้องกันการถูกแสงค่ะ