คำถาม : ต้นพวงไข่มุก
  • ต้นพวงไข่มุกในไทยเป็นพืชชนิิดเดียวกับ eldberry ของฝรั่งไหมคะ เราสามารถเอาดอกพวงไข่มุกไปทำ Elderflower Syrup ได้ไหม แล้วผลพวงไข่มุกกินได้เหมือนผล elderberry ไหม และสรรพคุณเหมือนกันไหมคะ
  • Date : 28/10/2562 16:29:00
คำตอบ : ต้นพวงไข่มุกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sambucus canadensis L. ชื่อพ้องคือ Sambucus simpsonii Rehder. ส่วนต้น eldberry มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sambucus nigra L. ทั้งสองต้นนี้เป็นพืชคนละชนิดกัน สำหรับต้นพวงไข่มุกมีรายงานว่าทางภาคเหนือรับประทานยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก ทำน้ำแกง หรือต้มใส่ไข่ และไม่พบรายงานการรับประทานผลสุกในประเทศไทย อีกทั้งยังพบรายงานการทำวิจัยเปรียบเทียบฤทธิ์ สารเคมี และสรรพคุณของพืชทั้งสองชนิดนี้ จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าพืชทั้งสองชนิดนี้ให้ทธิ์เช่นเดียวกันหรือไม่ค่ะ