คำถาม : ผักเสี้ยนผีและเพชรสังฆาต
  • ผักเสี้ยนผีและเพชรสังฆาต เพื่อ ใช้ทำนำ้มันนวด ควรแช่แอลกอฮอล หรือทอดดีกว่า
  • Date : 28/10/2562 16:27:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยของผักเสี้ยนผี พบว่าสาร cleomeolide แบะ cleomaldeic acid ซึ่งพบใน95% เอทานอลของผักเสี้ยนผีมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการอักเสบ ส่วนเพชรสังฆาตพบสารสกัดเมทานอล สารสกัด 80%เอทานอล และสารสกัดเอธิลอะซีเตท มีผลบรรเทาปวดและอักเสบในสัตว์ทดลองได้ ดังนั้นหากต้องการนำสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ไปทำน้ำมันนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดอักเสบ ควรเลือกการสกัดสารด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ