คำถาม : ขิง ไพล ดีปลี พริกไทยดำ
  • ผมอยากทราบปริมาณของขิง ไพล ดีปลี พริกไทยดำ เอามาต้มดื่มในปริมาณที่เหมาะสม
  • Date : 26/10/2562 16:22:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานถึงขนาดที่เหมาะสมในการนำสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดนี้มาต้มรวมกันเพื่อรับประทานเป็นยา อย่างไรก็ตามขิง ดีปลี และพริกไทย พืชทั้ง 3 ชนิดนี้ เป็นส่วนประกอบของตำรับยาตรีกฏก ซึ่งเป็นยาแผนโบราณมหาพิกัด ใช้ในวสันตฤดู (ฤดูฝน) โดยใช้ เหง้าขิงแห้ง เมล็ดพริกไทย และผลดีปลี ผสมกันในอัตราส่วนแตกต่างกันไปตามกองสมุฏฐานโรค ในกรณีตํารับปิตตะสมุฏฐาน (ป่วยด้วยธาตุไฟในฤดูฝน) อัตราส่วนของสมุนไพรจะเป็น 12:8:4 ตํารับวาตะสมุฏฐาน (ป่วยด้วยธาตุลมในฤดูฝน) มีอัตราส่วนของสมุนไพรคือ 4:12:8 และตํารับเสมหะสมุฏฐาน (ป่วยด้วยโรคธาตุน้ำในฤดูฝน) มีอัตราส่วนของสมุนไพรคือ 8:4:12 ส่วนไพลนั้นยังไม่พบการใช้ในรูปของการนำมาต้มน้ำดื่มค่ะ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในรูปของยาภายนอก หรือการรับประทานผงเหง้า หรือสารสกัดจากเหง้าค่ะ