คำถาม : สมุนไพรไล่ยุง
  • ขอคำแนะนำในการทำสมุนไพรไล่ยุง และแบบประเมินการใช้งานค่ะ
  • Date : 26/10/2562 16:21:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุงมีหลายชนิดและส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยหรือมีกลิ่นฉุน เช่น  แมงกะแซง โหระพา แมงลัก ยี่หราหรือโหระพาชาง กะเพรา ยูคาลิปตัส ซึ่งประสิทธิภาพการไล่ยุงของสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน โดยสามารถสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันยุง เช่น โลชัน ธูป ครีม เป็นต้น สำหรับการประเมินผลการใช้งาน ประเมินได้จากระยะเวลาและความสามารถไล่ยุง รวมถึงความคงตัวของผลิตภัณฑ์ค่ะ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ในบทความบอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร เรื่อง สมุนไพรไล่ยุง http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=44 และหากสนใจงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถมาสืบค้นได้ที่สำงานข้อมูลสมุนไพร หรือฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ เช่น sciencedirect, pubmed โดยใช้คำค้น เช่น insect repellant ค่ะ