คำถาม : เปลือกมังคุด
  • นอกจากเปลือกมังคุดแล้ว สามารถพบสารแทนนินในยางของมังคุดได้ไหมคะ? อยากได้แหล่งหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคะ
  • Date : 26/10/2562 16:20:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการการวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินในส่วนของยางเหลืองของมังคุด แต่คาดว่าสามารถพบสารกลุ่มแทนนินได้เช่นเดียวกับส่วนเปลือกผล อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยพบว่าในส่วนยางเหลืองของมังคุดพบสารกลุ่มแซนโทน (xanthone) ชื่อ alpha-mangostin และ gamma -mangostin เช่นเดียวกับในเปลือกผล และพบในปริมาณสูงกว่าส่วนเปลือกและเนื้อหุ้มเมล็ดเมื่อใช้น้ำหนักวัตถุดิบในขนาดที่เท่ากัน* หากสนใจข้อมูลงานวิจัยเพิมเติม สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เช่น sciencedirect, punmed หรือที่ฐาน PHARM ของสำนักงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3544327 ค่ะ

อ้างอิง : Sukatta U, Takenaka M, Ono H, Okadome H, Sotome I, Nanayama K, et al. Distribution of major xanthones in the pericarp, aril, and yellow gum of mangosteen (Garcinia mangostana linn.) fruit and their contribution to antioxidative activity. Biosci Biotechnol Biochem. 2013;77(5):984-7.