คำถาม : ตะไคร้หอมและตะไคร้บ้าน
  • ระหว่างตะไคร้หอมและตะไคร้บ้านมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ พอดีที่บ้านมีตะไครหอมเยอะอยากนำมาทำน้ำตะไครดื่มเพื่อสุขภาพจะส่งผลอย่างไรบ้างค่ะ ให้คุณหรือให้โทษค่ะ
  • Date : 26/10/2562 16:17:00
คำตอบ : ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle) และตะไคร้แกงหรือตะไคร้บ้าน (Cymbopogon citratus Stapf) เป็นพืชในสกุลเดียวกัน ลักษณะภายนอกมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ ตะไคร้แกงลำต้นเทียม (กอ) จะเป็นสีขาวหรือเขียวอ่อน ใบแข็ง สากกว่า ส่วนตะไคร้หอมลำต้นเทียมของตะไคร้หอมจะเป็นม่วงแดง ใบยาว เรียว แผ่นใบอ่อนกว่าตะไคร้และมีกลิ่นฉุนกว่ามาก ในตะไคร้หอมและตะไคร้พบองค์ประกอบทางเคมีคล้ายกัน เช่น citronellal, borneol, camphene, dipentenre, eugenol แต่พบในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้ตะไคร้ทั้งสองชนิดมีกลิ่นแตกต่างกัน ตามตำรายาไทยของตะไคร้หอม พบสรรพคุณช่วยกระตุ้นมดลูกบีบตัว ขับระดู ยับยั้งการผังตัวของตัวอ่อน จึงอาจเป็นเหตุให้คนไม่นิยมนำมารับประทานหรือนำมาใช้เป็นอาหารค่ะ