คำถาม : กลิ่นของพืชสมุนไพร
  • การใช้เครื่อง evaporator ในการทำให้ตัวทำละลายระเหย ในอุณหภูมิ 40 องศา ส่งผลให้กลิ่นของพืชสมุนไพร หายไปด้วยไหม
  • Date : 24/10/2562 16:10:00
คำตอบ : หากสารที่ทำให้เกิดกลิ่นของสมุนไพรที่สกัดได้มีจุดเดือดต่ำกว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการระเหยตัวทำละลาย อาจส่งผลให้กลิ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ