คำถาม : การเก็บรักษาน้ำมันหอมระเหย
  • ใช้กุหลาบสด สกัดน้ำมันกุหลาบอยู่ได้กี่วันคะ
  • Date : 18/10/2562 10:59:00
คำตอบ : หมายถึงน้ำมันที่สกัดได้จากดอกกุหลาบใช่หรือไม่คะ หากใช่ การเก็บรักษาน้ำมันหอมระเหยควรบรรจุลงในขวดสีทึบ เช่น ขวดสีชา สีเขียว หรือสีฟ้า เพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหย ทำให้กลิ่นไม่คงทน สำหรับอายุการเก็บรักษาสามารถสามารถเก็บไว้ได้นานจนกว่ากลิ่นจะจางลง หรือหากความผิดปกติในน้ำมัน เช่น มีกลิ่นเปรี้ยว ตกตะกอน เป็นต้น