คำถาม : การทดลองสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • จะทำการทดลองสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เครื่องกลั่นแบบไอน้ำค่ะ ใช้ปริมาณเปลือกผลไม้145กรัมใช้น้ำเท่าไหร่ดีคะ
  • Date : 16/10/2562 10:55:00
คำตอบ : ในการสกัดด้วยไอน้ำจะใช้วิธีต้มน้ำให้เดือด จากนั้นไอน้ำจะลอยตัวขึ้นไปผ่านพืชหรือตัวอย่างสมุนไพรที่ต้องการสกัด และนำพาตัวน้ำมันออกมาพร้อมกับไอน้ำ ซึ่งวิธีนี้ สมุนไพรจะไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรงและไม่ได้มีกำหนดว่าต้องใส่น้ำในปริมาณเท่าใด เบื้องต้นอาจเติมประมาณ ½ ของขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำที่ใช้ในชุดเครื่องกลั่นค่ะ