คำถาม : การฆ่าเชื้อด้วยความดัน
  • ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อด้วยความดัน เครื่อง evaporator เป็นเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ ในความเข้าใจ คือ จะต้องมีเรื่องของความดันด้วย จึงเกิดคำถามว่าความดันในเครื่องนี้สามารถใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสารสกัดสมุนไพรได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 14/10/2562 10:48:00
คำตอบ : การฆ่าเชื้อด้วยหม้อแรงดันโดยหลักการคือใช้ไอน้ำร้อนและทำอยู่ในระบบปิดเพื่อให้เกิดแรงดันอากาศสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติ จนเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้ของที่ผ่านการอบไอน้ำที่ความดันสูงแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ ส่วนเครื่อง vacuum evaporator หรือ rotary evaporator เป็น เครื่องระเหยที่ทำงานในสภาวะสุญญกาศหรือที่ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ โดยตัวทำละลายจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเดือดของตัวทำละลายที่ความดันบรรยากาศ ซึ่งเป็นคนละหลักการกันกับการฆ่าเชื้อด้วยแรงดัน ดังนั้นในกระบวนการระเหยโดยใช้ vacuum evaporator นี้ไม่มีผลต่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้