คำถาม : การสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ม
  • จะทำการทดลองสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้มสกัดกับเฮกเซนโดยใช้เครื่องกลั่นซอกเลตค่ะ อยากทราบว่า ถ้าใช้ปริมาณส้ม 50 กรัม ต้องใช้ปริมาณเฮกเซนเท่าไหร่ดีคะ
  • Date : 11/10/2562 10:40:00
คำตอบ : ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้ soxlet extractor เป็นการสกัดแบบต่อเนื่อง โดยใช้ตัวทำละลายใน flash ระเหยขึ้นไปสกัดวัตถุดิบสมุนไพรที่อยู่ใน tube ด้านบน แล้วควบแน่น กลั่นตัว เวียนลงกลับมาสกัดสารใหม่ วิธีการสกัดนี้จะใช้ตัวทำละลายในปริมาณไม่มาก ไม่มีระบุตายตัว แต่โดยส่วนใหญ่จะใส่ตัวทำละลายอยู่ประมาณครึ่งของ flash ค่ะ