คำถาม : สาบเสือ
  • ต้องการสกัดสารในใบสาบเสือและไม่อยากให้คุณสมบัติในใบสาบเสือหายควรใช้การสกัดแบบไหนดีคะแบบร้อนหรือแบบเย็น
  • Date : 11/10/2562 10:36:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดอาจต้องใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น สารมีขั้ว (ละลายได้ในน้ำ) สารกึ่งมีขั้ว (ละลายในแอลกอฮอล์) และสารไม่มีขั้ว (ไม่ละลายน้ำ) เช่น น้ำมันหอมระเหย ต้องสกัดด้วยเฮกเซน หรือการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับว่าสารสกัดจากใบสาบเสือที่คุณต้องการสกัดออกมานั้น คือสารกลุ่มใด และสารนั้นมีคุณสมบัติในการทนความร้อนหรือไม่ เมื่อทราบคุณสมบัติของสารแล้วจึงจะนำไปสู่การเลือกวิธีการสกัดค่ะ