คำถาม : แชมพูสมุนไพร
  • แชมพูสมุนไพร ที่มีมะกรูด ขิง ย่านาง อัญชัน เป็นส่วนผสมควรใส่สารกันเสียอะไรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุเก็บรักษาได้นานหลายเดือน ผลิตภัณฑ์มีค่า pH 3.5
  • Date : 27/9/2562 16:59:00
คำตอบ : ตัวอย่างของสารกันเสียที่สามารถใช้ได้ในแชมพู ได้แก่ methylparaben, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol®), quaternium-15 (Dowcil® 200) เป็นต้น แต่จะเลือกใช้ตัวไหน ควรดูเงื่อนไขการใช้และรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางควบคู่ไปด้วย

อ้างอิง : คู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข