คำถาม : เมทิลแอลกอฮอล์
  • 1. เมทิลแอลกอฮอล์100%ที่ระเหยแล้วจะยังมีสารเคมีตกค้างอยู่หรือไม่ ?
    2. เมทิลแอลกอฮอล์ สามารถใช้สกัดสมุนไพรได้หรือไม่ (สมุนไพรที่รับประทานเป็นยา)

  • Date : 27/9/2562 16:54:00
คำตอบ : 1. ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ระเหยแห้ง หากใช้เครื่องระเหยความดันต่ำ (Rotary evaporator) และนานพอจะได้สารสกัดแห้งที่ปราศจากตัวทำละลาย ขณะที่การระเหยโดยตั้งบนหม้ออังไอน้ำ (water bath) อาจจะระเหยได้ไม่หมด และทำให้สารบางชนิดสลายตัวได้เนื่องจากใช้ความร้อนสูงกว่า rotary evaporator
2. ไม่ควรใช้เมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลในการสกัดสมุนไพรที่รับประทานเป็นยา หากต้องการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ควรใช้เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์จะปลอดภัยกว่า