คำถาม : คนทีดำ
  • ขอสอบถามค่ะ อยากทราบผลข้างเคียงของ สมุนไพรคนทีดำค่ะ เพราะประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุแถวบ้านใช้กันมากโดยการสั่งซื้อมาจากภาคใต้แล้วนำมาฝนน้ำดื่ม อ้างสรรพคุณโดยการบอกต่อกันมาว่าใช้แล้วดี จนเกิดอุปทานแห่รับประทานกัน หาข้อมูลผลข้างเคียงไม่ได้ จึงอยากสอบถามเรื่องผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังในการใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 24/9/2562 16:47:00
คำตอบ : ข้อมูลจากเวปไซต์ OTOP เมืองพัทลุง (http://otopphatthalung.blogspot.com/2015/11/blog-post_8.html) ระบุว่าสมุนไพรคนทีสอดำ คนทีดำ คือ แก่นของต้นคนทีขาว ซึ่งมีสีดำ จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองซึ่งให้สารสกัดคนทีขาว ขนาด 10 ก./กก. แก่หนู โดยการป้อนหรือฉีดเข้าทางใต้ผิวหนัง พบว่าไม่ทำให้เกิดพิษ สำหรับรายงานความเป็นพิษหรือการเกิดพิษในคน ยังไม่พบข้อมูล จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างไร ดังนั้นผู้ใช้ควรสังเกตุอาการ และตรวจเช็คค่าการทำงานของตับและไต ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ และใช้ในขนาดสูงกว่าที่ระบุให้ใช้ตามภูมิปัญญาเดิม