คำถาม : ใบสาบเสือ
  • ในใบสาบเสือมีสารอะไรที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียมั้ยคะ
  • Date : 20/9/2562 16:44:00
คำตอบ : มีเพียงข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตว่า ทั้งต้นและใบสามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเน่าเสียได้ ด้วยการเอาทั้งต้นและใบใส่ลงไปแช่ในบ่อน้ำเน่า เมื่อผ่านไป 2-3 สัปดาห์น้ำจะค่อย ๆ ใสขึ้นเอง ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ไม่พบผลในการบำบัดน้ำเสียของสาบเสือที่มาสนับสนุนข้อมูลนี้