คำถาม : สกัดแป้งในเปลือกส้มโอ
  • การสกัดแป้งในเปลือกส้มโอนั้นทำได้อย่างไร แตกต่างกับแป้งชนิดอื่นหรือไม่
  • Date : 23/9/2562 16:36:00
คำตอบ : ไม่พบรายงานว่าในเปลือกส้มโอ มีแป้ง (starch) อยู่ แต่จะพบเพคติน (pectin) ซึ่งเป็นสารโพลีแซคคาไรด์เช่นเดียวกับแป้ง รวมทั้งไฟเบอร์ นอกจากนี้ยังพบสารกลุ่ม flavonoids และน้ำมันหอมระเหย