คำถาม : สกัดกลิ่นจากใบเตย
  • การสกัดกลิ่นจากใบเตยเพื่อทำน้ำมันหอมระเหย
    1.ควรใช้วิธีไหนคะ และวิธีนั้นต้องทำอย่างไร (สนใจใช้เอทิลแอลกอฮอล์ได้ไหมคะ)
    2.ใบเตยต้องบดเป็นผงๆก่อนไหม
    3.หลังจากได้สารมาแล้วต้องทำอย่างเพื่อทำให้เป็นสารบริสุทธิ์

  • Date : 20/9/2562 16:31:00
คำตอบ : สารหลักที่ให้กลิ่นหอมในใบเตย คือ 2-acetyl-1-pyrroline ซึ่งมีอยู่ในน้ำมันหอมระเหย ดังนั้นวิธีการสกัดที่เหมาะสม จะใช้วิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ โดยนำใบเตยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ เมื่อกลั่นแล้วจะได้น้ำมันหอมระเหยปนอยู่กับชั้นน้ำ ให้นำสารสกัดที่ได้ไปแยกส่วนเอาเฉพาะน้ำมันหอมระเหยออกเพื่อไปใช้ต่อไป หรือจะสกัดด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที การสกัดด้วยเอทิลอัลกอฮอล์ สามารถใช้ได้ แต่สารที่ให้ความหอมอาจจะมีปริมาณน้อยกว่า