คำถาม : เชื้อราอะฟาท๊อกซิล
  • รบกวนสอบเกี่ยวกับเชื้อราอะฟาท๊อกซิล ถ้าอยูในรูปของเหลวเช่นนำ้จิ้ม เชื้อราตัวนี้จะโดนทำลายไหมครับ
  • Date : 20/9/2562 16:27:00
คำตอบ : เนื่องจากสารพิษของเชื้ออะฟลาทอกซินทนความร้อนได้สูงถึง 260 องศาเซลเซียส ความร้อนจากการแปรรูปอาหารทั่วไปๆ ไม่สามารถทำลายได้ วิธีการทำลายสารอะฟลาทอกซินโดยทั่วไป จะเป็นวิธีทางเคมี เช่น การใช้กรดแก่ หรือด่างแก่ และวิธีทางกายภาพ เช่น การใช้วิธีการคัดแยก (sorting) เมล็ดธัญพืช หรือการใช้รังสี เป็นต้น แต่ไม่มีวิธีการใดเลยที่สามารถทำลายสารพิษได้หมด

อ้างอิง : www.foodnetworksolution.com