คำถาม : ยางขนุน
  • ในยางขนุน มีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ และมีสารอะไรในยางขนุนบ้างคะ
  • Date : 16/9/2562 16:24:00
คำตอบ : สรรพคุณแผนโบราณ ใช้ยางขนุนสดทาแผลบวมอักเสบ แผลมีหนองเรื้อรัง ต่อมน้ำเหลืองอักเสบจากแผลหนองที่ผิวหนัง ซึ่งมีข้อมูลรายงานการวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณนี้ พบว่าในยางขนุนมีสาร artocarpin ซึ่งเป็นเอนไซม์ protease ที่ย่อยสลายโปรตีน มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย สลายลิ่มเลือด เร่งการหายของแผลได้