คำถาม : ผลไม้ที่มี wax ในเปลือก
  • ผลไม้อะไรบ้างคะที่มี wax ในเปลือก
  • Date : 13/9/2562 16:17:00
คำตอบ : ผลไม้ที่มี wax บริเวณเปลือก เช่น แอปเปิ้ล องุ่น มะกอกฝรั่ง แพร์ แครนเบอร์รี่ ส้มต่างๆ มะนาว ป็นต้น