คำถาม : ประโยชน์ของเง้าสับปะรด
  • อยากทราบประโยชน์ของเง้าสับปะรดค่ะ
  • Date : 30/8/2562 14:33:00
คำตอบ : แก้อาการขัดเบา ช่วยขับปัสสาวะ โดยใช้เหง้าสดหรือแห้งวันละ 1 กำมือ (สด หนัก 200-250 กรัม แห้ง หนัก 90-100กรัม) ต้มกับน้ำดื่ม ครั้งละ 1ถ้วยชา (75มิลลิลิตร) ใช้ดื่มวันละ3 ครั้ง ก่อนอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2533 ว่าเหง้าสับปะรด มีฤทธิ์เพิ่มการขับปัสสาวะ
เพราะในเหง้าและตะเกียงของสับปะรด มีสรรพคุณใช้ดื่มขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้มุตกิด (ระดูขาว) ใช้แก้หนองในสารโบรเมเลน อาจจะไปกระตุ้น ให้ร่างกายสร้าง lgE ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ หอบหืด ผู้มีภูมิแพ้ อาจเกิดอาการแพ้ในระบบทางเดินอาหารได้

เอกสารอ้างอิง : สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/pg/AyurvedicAssociationOfThailand/about/?ref=page_internal