คำถาม : สกัดสารแทนนินในเปลือกมังคุด
  • ถ้าจะสกัดสารแทนนินในเปลือกมังคุดออก แล้วนำเปลือกไปใช้ต่อ ใช้วิธีไหนได้บ้าง และ ทำยังไงค่ะ
  • Date : 30/8/2562 14:26:00
คำตอบ : โดยหลักการคร่าวๆ แทนนิน จัดเป็นสารประกอบพวกโพลีฟีนอลที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ละลายได้ดีในน้ำร้อน โดยทั่วไปนิยมต้มส่วนของพืชกับน้ำ ซึ่งในการสกัดสารจากเปลือกมังคุด จะใช้เปลือกมังคุดแห้งเป็นวัตถุดิบหลัก จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนน้ำมาทำการตกตะกอนแทนนินโดยวิธี salting out คือทำให้ตกกะกอนด้วยการเติมโซเดียมคลอไรด์ แล้วนำตะกอนที่ได้ไปสกัดซ้ำด้วยอะซีโตน และนำไปกำจัดไขมันออกโดยใช้อีเธอร์สกัดแยกไขมันทิ้งไป จากนั้นนำส่วนสารที่สกัดได้มาเติมโซเดียมคลอไรด์อีกครั้ง เพื่อให้แทนนินตกตะกอนออกมา

หรืออาจใช้วิธีสกัดแบบง่ายตามคำแนะนำในหนังสือการสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คือ

1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate)
3. ระเหย filtrate ให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ
4. ละลายสารสกัดด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
5. เติม 10% sodium chloride 1 มล. กรองเก็บ filtrate ไว้ทดสอบ

แต่หากต้องการวิธีการสกัดเปลือกพะยอมโดยละเอียด ต้องอาศัยข้อมูลงานจากวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งสามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงาน ในวันและเวลาราชการ หรือโทร 02-3544327 ค่ะ ซึ่งจะมีค่าบริการด้วยค่ะ