คำถาม : รากสามสิบผู้ชายกินไดัไหม
  • รากสามสิบผู้ชายกินไดัไหมครับ
  • Date : 30/8/2562 14:21:00
คำตอบ : รากสามสิบมีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน (Estrogenic Activity) หรือคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในสตรี การรับประทานรากสามสิบจึงอาจส่งผลรบกวนสมดุลของระดับฮอร์โมนเพศตามปกติ ตามตำรายาไทยระบุว่า รากสามสิบมีสรรพคุณแก้กระษัย บำรุงกำลัง บำรุงตับ ปอด ทำให้เยื่อเมือกภายในอ่อนนุ่มและชุ่มชื้น ถ้าตามสรรพคุณแผนโบราณผู้ชายน่าจะทานได้ค่ะ แตอย่างไรอาจต้องสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะ เพราะรากสามสิบมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง