คำถาม : ผักปลัง
  • อยากสอบถามว่า ระหว่างสารสกัดกับเมือกผักปลัง ตัวไหนมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียมากกว่ากัน ถ้าต้องการนำมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียควรใช้เมือกหรือสารสกัดค่ะ
  • Date : 23/8/2562 16:47:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัย ยังไม่มีการเปรียบเทียบนะคะว่า สารสกัดจากใบ กับเมือกของผักปลัง ตัวไหนมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียมากกว่ากัน แต่ในงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้เป็นสารสกัดนะคะ