คำถาม : การสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • 1. อยากทราบว่าการใช้ตัวทำละลายในการสกัดน้ำมันหอมระเหยของพืชส่วนมากแล้วจะเลือกใช้พืชสดหรือพืชแห้ง เพราะอะไร
    2. ส่วนมากนิยมใช้ส่วนไหนของพืชในการสกัดด้วยตัวทำละลายเพื่อที่จะได้น้ำมันหอมระเหยออกมาได้มาก เช่น พืชโหระพา ตะไคร้ มะกรูด และสะระแหน่ เป็นต้น

  • Date : 31/7/2562 17:28:00
คำตอบ : 1. ส่วนใหญ่จะใช้พืชสดมากกว่าพืชแห้ง เพราะในกระบวนการทำให้แห้งส่วนใหญ่ใช้ความร้อน อาจทำน้ำมันหอมระเหยลดลง
2. ให้เลือกส่วนที่มีน้ำมันหอมระเหยมากที่สุดมาสกัดค่ะ โดยเลือกส่วนของพืชมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยแรงที่สุด เช่น ใบโหระพา ลำต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด และใบสะระแหน่ หรือศึกษาข้อมูลทางเคมีของพืชที่ต้องการสกัดว่ามีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในส่วนใดมากที่สุด

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” และ “Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 พืชที่ให้น้ำมันหอม” ซึ่งมีให้บริการในห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และห้องสมุดของทางสำนักงานฯ