คำถาม : เรื่องการสกัด
  • สวัสดีค่ะ พี่ สนใจเรื่องการสกัด อยากทราบว่า พืชได้สามารถสกัดโดยการกลั่นกับน้ำ สกัดโดยใช้แอลกอฮอร์ สกัดโดยตุ๋นน้ำมัน พี่ทำสบู่กับยาหม่องค่ะ ย่านาง บัวบก ว่านตาลเดี่ยว พญายอ เสลดพังพอนตัวผู้ ว่านมหากาฬ ขมิ้น ขิง บอระเพ็ด หญ้าเอ็นยืด เป็นต้น ขอบคุณค่ะ
  • Date : 29/7/2562 17:01:00
คำตอบ : การเลือกวิธีการสกัดขึ้นอยู่กับสารสำคัญที่ต้องการค่ะ ดังนั้นควรสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าพืชที่เรานำมาใช้มีสารสำคัญชนิดใด มีคุณสมบัติอย่างไร และสารสำคัญเหล่านั้นเหมาะกับการสกัดด้วยวิธีใด เช่น สารสำคัญเป็นกลุ่มที่ละลายได้ดีในน้ำมัน อาจเลือกการทอดหรือตุ๋นชิ้นสมุนไพรในน้ำมันหรือแช่ในน้ำมันและแยกส่วนน้ำมันมาผสมในผลิตภัณฑ์ หรือสารสำคัญเป็นสารที่ละลายละลายได้ดีในน้ำ อาจเลือกการสกัดด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์โดยการแช่หรือหมัก จากนั้นกรองเฉพาะส่วนของเหลวมาทำให้แห้ง และในไปผสมในผลิตภัณฑ์ใช้ หรือกลุ่มที่เป็นน้ำมันหอมระเหย อาจเลือกวิธีกลั่นด้วยไอน้ำซึ่งต้องมีอุปกรณ์เฉพาะ แล้วแยกเฉพาะส่วนของน้ำมันหอมระเหยมาผสมในผลิตภัณฑ์ โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” ซึ่งมีให้บริการในห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และห้องสมุดของทางสำนักงานฯ ค่ะ หรือถ้าต้องการอ่านรายละเอียดงานวิจัยสามารถเข้ามาสืบค้นได้ที่สำนักงานฯ หรือติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสืบค้นค่ะ