คำถาม : การบูร เมนทอล น้ำมันระกำ
  • จะทำผลิตภัณฑ์แก้ปวดใช้ภายนอกถ้าจะใส่พวกการบูร เมนทอล น้ำมันระกำด้วย มีเกณฑ์ไหมคะที่น่าเชื่อถือ ว่าใส่ได้เท่าไหร่หรือใส่ได้ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ หาดูได้จากไหน
  • Date : 29/7/2562 16:57:00
คำตอบ : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ระบุว่าสำหรับยาหม่องหรือขี้ผึ้งแก้ปวดบวม สามารถมีส่วนผสมของ Methyl Salicylate 1.14-50.00%w/w, Camphor 1.76-25.00%w/w, Menthol 3.00-20.00%w/w ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก Link ที่แนบมาค่ะ
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Law03-TheMinistryOfHealth/Law03-06-02.pdf
สามารถดูประกาศเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันอื่นๆ ของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/Law03-06.aspx