คำถาม : การสกัดสารเควอซิติน
  • การสกัดสารเควอซิติน หนูอยากรู้ว่า
    1. สารเควอซิตินกับสารเคอร์ซิทินใช่อันเดียวกันหรือไม่คะ
    2. อยากทราบวิธีการสกัดสารเควอซิตินจากหอมใหญ่ โดยวิธีการตากแห้งและนำไป evaporation ด้วย 85% เอทานอล ค่ะ
    3.มีวิธีอื่นในการสกัดสารเควอซิตินจากหอมใหญ่มั้ยคะ

  • Date : 29/7/2562 16:55:00
คำตอบ : 1. หากหมายถึง “Quercetin” จะเป็นสารตัวเดียวกันค่ะ
2. ลองศึกษาจากเอกสารแนบค่ะ https://www.researchgate.net/publication/303645669_Method_of_quercetin_extraction_from_dry_scales_of_onion
3. ลองสืบค้นด้วย search engine (เช่น google) โดยใช้คำว่า extraction of quercetin from onion ค่ะ