คำถาม : สาร cannabinoids ในพืช
  • มีสารสำคัญตัวไหนของสมุนไพรตัวใด บ้างครับที่ทำงานกับ CB1, CB2 receptor เหมือน canabinoid ของกัญชา
  • Date : 29/7/2562 16:52:00
คำตอบ : สามารถพบสารในกลุ่ม cannabinoids ได้ในพืชหลายชนิด เช่น พริกไทยดำ ออริกาโน่ อบเชย (1) โกโก้ (2) เมล็ดแฟลกซ์ (3) ซึ่งสามารถจับกับ cannabinoid receptors ได้เช่นกัน แต่เป็นสารคนละตัวกับ THC ที่พบเฉพาะในกัญชาและกัญชง จึงส่งผลต่อร่างกายต่างกัน โดยพืชทั้งสองชนิดจัดเป็นพืชเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ต้นกัญชงมีในปริมาณที่น้อยกว่าและไม่เหมาะที่จะใช้เสพ

เอกสารอ้างอิง :
(1) Gertsch J, Leonti M, Raduner S, Racz I, Chen JZ, Xie XQ, et al. Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(26):9099-104.
(2) Tytgat J, Van Boven M, Daenens P. Cannabinoid mimics in chocolate utilized as an argument in court. Int J Legal Med. 2000;113(3):137-9.
(3) Styrczewska M, Kulma A, Ratajczak K, Amarowicz R, Szopa J. Cannabinoid-like anti-inflammatory compounds from flax fiber. Cell Mol Biol Lett. 2012;17(3):479-99.