คำถาม : วัณโรค
  • วัณโรค สมุนไพรตัวไหนช่วยได้ครับ
  • Date : 22/7/2562 11:27:00
คำตอบ : มีงานวิจัยระบุว่าสารสกัดน้ำจากใบเสนียด (Adhatoda vasica), ใบตำแยแมว (Acalypha indica), หอมใหญ่ (Allium cepa), และวุ้นว่านหางจระเข้ (Aloe vera) มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรคได้ แต่ยังเป็นการศึกษาในหลอดทดลองค่ะ

เอกสารอ้างอิง : Gupta R, Thakur B, Singh P, Singh HB, Sharma VD, Katoch VM, et al. Anti-tuberculosis activity of selected medicinal plants against multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis isolates. Indian J Med Res. 2010 Jun;131:809-13.