คำถาม : สนแดง
  • สวัสดีค่ะ มีข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของน้ำมันสนแดงไหมคะ มีเพื่อนทานเพื่อช่วยเรื่องนอนหลับ แต่ไม่แน่ใจเรื่องสรรพคุณว่าช่วยได้จริงไหม ระยะยาวมีอันตรายหรือไม่ จึงรบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 22/7/2562 11:24:00
คำตอบ : หากหมายถึง สนแดง (red pine) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pinus resinosa Soland. ขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ในการช่วยนอนหลับค่ะ มีเพียงการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราในหลอดทดลองเท่านั้น และยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษค่ะ ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าน้ำมันสนแดงมีสรรพคุณหรือมีความปลอดภัยตามที่กล่าวอ้างหรือไม่

เอกสารอ้างอิง : Krauze-Baranowska M, Mardarowicz M, Wiwart M, Poblocka L, Dynowska M. Antifungal activity of the essential oils from some species of the genus Pinus. Z Naturforsch C. 2002;57(5-6):478-82