คำถาม : ถั่งเช่า
  • ประมาณ หรือความเข้มข้นของสารในถั่งเช่าสีทองที่ไม่เกินความเหมาะสมจนเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมีกำหนดไว้ไหมคะ
  • Date : 22/7/2562 11:21:00
คำตอบ : ขนาดบริโภคถั่งเช่าของผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 18 ปี) ประมาณ 3-9 กรัม/วัน โดยชงกับน้ำร้อน หรือประกอบอาหาร ขนาดการใช้ที่มากเกินไปอาจจะก่อเกิดผลเสียได้ ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และห้ามใช้ในคนที่แพ้เห็ด Cordyceps ผู้ป่วยที่มีอาการหลอดลมเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของถั่งเช่าได้ที่

http://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=23