คำถาม : ต้องการสกัดสารใดสารหนึ่งมาจากพืช
  • ในการที่เราต้องการสกัดสารใดสารหนึ่งมาจากพืช ทำไมถึงต้องใช้ตัวทำละลายผสม ทั้งที่เราศึกษาคุณสมบัติของสารที่ต้องการแล้วว่ามีขั้วหรือไม่มีขั้ว และถ้าไม่ใช้ตัวทำละลายผสม จะสามารถใช้ตัวทำละลายตัวใดตัวหนึ่งสกัดเลยได้ไหม
  • Date : 15/7/2562 17:10:00
คำตอบ : ได้ค่ะ แต่ในกรณีที่ใช้ตัวทำละลายผสมอาจเพื่อให้ได้สารบางกลุ่มที่ตัวทำละลายเพียงชนิดเดียวไม่สามารถสกัดออกมาได้ค่ะ