คำถาม : เนื้องอกในมดลูก
  • สมุนไพรชนิดไหนรักษาเนื้องอกในมดลูกบ้าง
  • Date : 15/7/2562 17:07:00
คำตอบ : ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่ชัดเจนพอว่าสมุนไพรชนิดใดสามารถรักษามะเร็งหรือเนื้องอกได้ค่ะ มีเพียงงานวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ควรระมัดระวังการใช้พืชสมุนไพร ว่านชักมดลูก กวาวเครือขาว และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เนื่องจากพืชเหล่านี้มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน และมีรายงานว่าอาจมีผลต่อการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในมดลูกค่ะ