คำถาม : กระทกรก
  • กระทกรกป่า มีสรรพคุณทางยาหรือไม่
  • Date : 15/7/2562 17:04:00
คำตอบ : หากหมายถึง กะทกรก ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Passiflora foetida L. สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่า ราก ใช้แก้ไข้ ถ่ายพยาธิ, เถา ใช้รักษากามโรค, ใบ ใช้แก้หวัด รักษาแผล, ผล ทำให้อาเจียน แก้บาดแผล, ทั้งต้น ขับปัสสาวะ แต่การนำมาใช้ต้องศึกษาวิธีการในตำรายา เนื่องจากทั้งต้นและผลมีสารพิษในกลุ่ม Cyanogenic glycoside