คำถาม : สกัดน้ำซาวข้าว
  • อยากทราบวิธีสกัดน้ำซาวข้าว เพื่อนำมาทำสบู่ล้างหน้าครับ
  • Date : 4/7/2562 18:25:00
คำตอบ : น้ำซาวข้าว คือ น้ำที่ได้จากการล้างข้าวสารก่อนที่จะนำไปหุง หากต้องการนำมาใช้ ควรใช้น้ำซาวข้าวครั้งที่ 2 เพราะน้ำในครั้งแรกจะมีฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ติดมากับข้าวปะปนอยู่ สำหรับการนำมาใช้ส่วนใหญ่คือนำน้ำที่ได้มาใช้ทันที ในกรณีที่ต้องการนำไปผสมในสบู่ ให้ใช้ทดแทนในส่วนของน้ำในสูตรของการทำสบู่ แต่ปริมาณที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับสูตรของผู้ผลิตแต่ละเจ้า ซึ่งต้องอาศัยการทดสอบปรับเปลี่ยนเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัดน้ำต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนเชื้อรา เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานค่ะ นอกจากนี้ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือ คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีให้บริการที่สำนักงานฯ หรือลองติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขค่ะ