คำถาม : แตงโม
  • ปริมาณ Citrulline ในแตงโมสีแดง สีแหลือง หรือแตงอื่นๆ ควรเลือกจากแหล่งไหนดี และพบในส่วนใดของแตงโมมากกว่ากันครับ เคยอ่านเจอว่า Citrulline มีผลพลอยได้เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายด้วย
  • Date : 30/6/2562 16:44:00
คำตอบ : มีการทดสอบพบว่าเนื้อแตงโมสีแดงมีสาร citrulline น้อยกว่าเนื้อแตงโมสีเหลืองและสีส้ม [7.4, 28.5 และ 14.2 มก./ก. น้ำหนักแห้ง (dry weight) ตามลำดับ] ซึ่งพบว่าเปลือกแตงโมมีสาร citrulline มากกว่าเนื้อแตงโม [24.7 และ 16.7 มก./ก. น้ำหนักแห้ง ตามลำดับ] แต่เปลือกแตงโมมีสาร citrulline น้อยกว่าเนื้อแตงโมเล็กน้อย [1.3 และ 1.9 มก./ก. น้ำหนักเปียก (fresh weight) ตามลำดับ] [ความแตกต่างนี้สาเหตุเนื่องจากในเปลือกประกอบด้วยความชื้น 95% แต่เนื้อแตงโมประกอบด้วยความชื้น 90%]
สำหรับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือการศึกษาทางคลินิกของสาร citrulline พบว่ามีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย แต่ส่วนใหญ่เป็นสาร citrulline จากการสังเคราะห์ ส่วนสาร citrulline จากแตงโมจะเน้นการศึกษาไปในเรื่องของการช่วยเพิ่มสมรรถนะของการออกกำลังกายค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
- Rimando AM, Perkins-Veazie PM. Determination of citrulline in watermelon rind. J Chromatogr A. 2005;1078(1-2):196-200.
- Cutrufello PT, Gadomski SJ, Zavorsky GS. The effect of l-citrulline and watermelon juice supplementation on anaerobic and aerobic exercise performance. J Sports Sci. 2015;33(14):1459-66.
- Shirai M, Hiramatsu I, Aoki Y, Shimoyama H, Mizuno T, Nozaki T, et al. Oral L-citrulline and transresveratrol supplementation improves erectile function in men with phosphodiesterase 5 inhibitors: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover pilot study. Sex Med. 2018;6(4):291-6.
- Cormio L, De Siati M, Lorusso F, Selvaggio O, Mirabella L, Sanguedolce F, et al. Oral L-citrulline supplementation improves erection hardness in men with mild erectile dysfunction. Urology. 2011;77(1):119-22.