คำถาม : น้ำขิง
  • 1.ดื่มน้ำขิงวันละหลายแก้ว (ใช้ขิงผง 100%) จะมีผลลดประสิทธิภาพยาฉีดคุมกำเนิด DMPA หรือไม่
    2. น้ำขิงช่วยลดน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือดได้หรือไม่
    ขอบคุณค่ะ

  • Date : 28/6/2562 16:36:00
คำตอบ : 1. ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัย Herb-Drug Interaction ระหว่าง medroxyprogesterone acetate (DMPA) กับขิงโดยตรงค่ะ สำหรับข้อควรระวัง ข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาระหว่างขิงกับยาแผนปัจจุบัน
- ควรระมัดระวังในการใช้ขิงร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่ต้องใช้เอนไซม์เหล่านี้ในการ metabolized ยา ได้แก่ CYP1A, CYP2A, CYP2B, CYP2D, CYP3A, CYP1A1, CYP1A2, CYP2B1/2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4
- ควรระมัดระวังในการใช้ขิงร่วมกับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด และต้านการแข็งตัวของเลือด เพราะมีผลในการเสริมฤทธิ์ของยา
- ควรระมัดระวังในการใช้ขิงร่วมกับยาบางชนิดในกลุ่มยาต้านมะเร็ง ยาต้านภาวะตับอักเสบ ยาลดไขมันในเลือด ยาบรรเทาปวด เนื่องจากพบว่ามีผลเพิ่มระดับของยาในเลือด และเสริมหรือเพิ่มฤทธิ์ของยา
- ควรระมัดระวังในการใช้ขิงร่วมกับยาบางชนิดในกลุ่มยาต้านแบคทีเรีย ยากดภูมิคุ้มกัน เพราะมีทั้งผลในการเพิ่มระดับยาในเลือด เพิ่มฤทธิ์ของยา และลดระดับของยาในเลือด
2. มีตัวอย่างงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับผงขิง มีผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือด และยังมีผลปรับปรุงค่าไขมันในเลือดในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) ได้ อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าวจะเลือกใช้สมุนไพร ควรปรึกษาแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ


ที่มา:
- https://www.pfizermedicalinformation.com/en-us/depo-provera/drug-interactions
- ข้อมูลจาก โครงการ HD-Interaction
- Khandouzi N, Shidfar F, Rajab A, Rahideh T, Hosseini P, Taherif MM. The effects of ginger on fasting blood sugar, hemoglobin A1c, apolipoprotein B, apolipoprotein A-I and malondialdehyde in type 2 diabetic patients. Iran J Pharm Res. 2015;14(1):131–40. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277626/pdf/ijpr-14-131.pdf)
- Zhu J, Chen H, Song Z, Wang X, Sun Z. Effects of ginger (Zingiber officinale Roscoe) on type 2 diabetes mellitus and components of the metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2018;2018:5692962. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5818945/)