คำถาม : สมุนไพรฆ่าลูกน้ำ
  • สารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะสามารถฆ่าลูกน้ำยุงได้หรือไม่ แล้วถ้าได้ เรามีวิธีสกัดอย่างไร
  • Date : 28/6/2562 16:25:00
คำตอบ : มีข้อมูลงานวิจัยระบุว่าสารสกัดเอทานอลและสารสกัดเฮกเซนเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ได้
สำหรับวิธีการสกัดตามการทดลอง
- นำวัตถุดิบมาผึ่งลมให้แห้ง และนำไปอบแห้งในเตาอบ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ให้มีความชื้นน้อยกว่า 10 %
- บดด้วยเครื่องบด (Wiley mill)
- หมัก (macerated) วัตถุดิบที่บด ในอัตราส่วน 300 ก. ต่อเอทานอลหรือเฮกเซน 900 มล. เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
- กรองสารด้วยกระดาษกรอง และกรองด้วยระบบสูญญากาศ
- นำไประเหยแห้งในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
วิธีการสกัดที่สามารถเตรียมได้เองอย่างง่าย
- การสกัดด้วยน้ำ ให้นำเปลือกมังคุงมาสกัดด้วยการต้มกับน้ำ ถ้าเป็นเปลือกสด ให้ใช้น้ำในปริมาณ 3 เท่าของน้ำหนักสมุนไพร ถ้าเป็นสมุนไพรแห้ง ให้ใช้น้ำในปริมาณ 5 เท่าของน้ำหนักสมุนไพร นำไปต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟเคี่ยวจนเหลือน้ำสมุนไพรปริมาณ 1 เท่าของสมุนไพร กรองด้วยผ้าขาวบาง เอากากทิ้งไป
- การสกัดด้วยเอทานอล หรือเหล้าขาว บดเปลือกมังคุดแห้งให้เป็นผง แล้วนำไปแช่ในเอทานอล หรือเหล้าขาว ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วกรองกากออก นำสารละลายไประเหยเอทานอลออก

ไม่มีงานวิจัยทดสอบเปลือกเงาะ แต่มีข้อมูลระบุว่าสารสกัดเอทานอลเมล็ดเงาะมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายได้เช่นเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง :
- Torres RC, Garbo AG, Walde RZML. Larvicidal activity of Garcinia mangostana fruit wastes against dengue vector Aedes aegypti. J. Anim. Plant Sci. 25(4); 2015: 1187-90.
- Dumaoal OSR, Magbojos CR, De Villa LMC, Abantes MJA, Asi MC, Balmeo NJC, et al. Larvicidal activity of four Philippine plants against dengue virus vector Aedes aegypti (Linn.). The Steth.2012; 6: 14-28.